Soraperävaunut ja muut rakennuksessa tarvittavat välineet

Maanrakennuksessa käytetään paljon erilaisia koneita ja laitteita. Kaivinkoneella muokataan ja kaivetaan maata ja maa-aineksen kuljetukseen sekä työmaalle että sieltä pois käytetään kuorma-autoa, johon voi liittää erilaisia perävaunuja, kuten esimerkiksi soraperävanut ja soralavat. Maan rakennus on monivaiheinen projekti, joka kannattaa suunnitella huolellisesti. Jos haluat lukea lisää pientalon rakentamiseen kuuluvista maanrakennustöistä, miten ne kannattaa suunnitella ja mitä kuuluu raivaustöihin, tervetuloa blogin ja tämänkertaisen kirjoituksen pariin, jossa käsittelemme erityisesti maanrakennuksen valmistavia töitä, aiheena maaperätutkimus ja maanraivaus.

Maanrakennustyöt kannattaa suunnitella huolellisesti

Pientalon rakennusprojekti alkaa aina huolellisella suunnittelulla. Projektiin kuuluu erilaisia vaiheita, joista ensimmäisiin kuuluvat esimerkiksi maaperätutkimus ja maanrakennustyöt. Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän koostumus, että saadaan tietoa siitä, minkälaisia maalajeja tontilla on ja millainen perustusmenetelmä talolle valitaan. Jos maapohja on huonosti kantavaa, täytyy se yleensä vaihtaa esimerkiksi sora- tai kalliomurskeeseen. Tämän jälkeen täytyy hakea rakennuslupa, jota ilman rakentamista ei voi aloittaa. Jos tontille ei ole tietä tai kulkuväylää, täytyy se tehdä, että työkoneilla päästään kulkemaan tontille. Tontille johtava kulkuväylä täytyy tehdä riittävän kestäväksi raskaille työkoneille, joten se kannattaa rakentaa esimerkiksi sorasta. Jo tässä vaiheessa projektia tarvitaan mahdollisesti kuljetuspalvelua, jolla on käytössään kalustoa maa-ainesten siirtämiseen, kuten soraperävaunut. Kannattaakin jo projektin suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä projektissa tarvittaviin urakoitsijoihin ja pyytää heiltä tarjouksia tarvittavista töistä.

Maanrakennustyöt aloitetaan tontin raivaustöillä

Suunnittelutöiden, maaperätutkimuksen, lupa-asioiden, tien rakentamisen ja muiden alkuvalmistelujen jälkeen voidaan aloittaa maanrakennustyöt. Maanrakennustyöt aloitetaan tontin raivauksella. Tontilta poistetaan puut, pensaat ja humus niiltä paikoilta, johon tulee rakennuksia ja teitä. Kannattaa muistaa, että myös puiden poistamiseen tarvitaan maisematyölupa kunnalta, jonka viranomaiset arvioivat niiden poiston vaikutusta maisemaan. Tonttia raivatessa, kannattaa miettiä, mitä poistettavista materiaaleista voi hyödyntää myöhemmin. Esimerkiksi osaa maa-aineksesta voi käyttää myöhemmin, kuten myös osan puusta. Rakentamiseen kelpaamaton maa-aines kuljetetaan pois urakoitsijan toimesta, koska tähän tarvitaan kalustoa, jolla kuljetuksen voi tehdä, kuten esimeriksi soraperävaunut, soralavat tai muut lavat, jotka sopivat erilaisten maa-ainesten kuljettamiseen. Maanrakennustyöt kannattaa kilpailuttaa ja valita niihin pätevä ja luotettava urakoitsija. Soraperävaunut tarjoaa esimerkiksi Kome Oy.


jaa